-

Kontaktpersonar

Kommunen

Servicetorget
Telefonnr.: 53 65 65 65
e-post: post@vindafjord.kommune.no
Opningstid: 08:00 – 15:30

SLT-styringsgruppe

Kontaktinformasjon: 53 65 65 65
Adresse: Rådhusplassen 1, 5580 Ølen
Kontortid: 08:00 – 15:30
Les meir om SLT

Helsestasjon

Kontaktinformasjon
Telefonnr.: 53 65 55 60
Jordmor (måndag, tysdag og onsdag)
Telefonnr.: 53 65 56 18
Adresse: Rådhuset, 5580 Ølen
Opningstid: 08:00 – 15:30
Les meir om helsestasjonen

PPT

PPT – Etne og Vindafjord 
Telefonnr.: 53 65 57 10
Adresse: Rådhusplassen 1, 5580 Ølen
Kontortid: 08:00 – 15:30
Les meir om PPT

 

Familieteamet

Kontaktinformasjon
Telefonnr.:53 65 65 65
Adresse: Rådhusplassen 1,  5580 Ølen
Opningstid: 08:00 – 15:30
Les meir om familieteam

 

Barnevern

Etne og Vindafjord barnevernteneste
Telefonnr: 53 65 56 02
Adresse: Rådhusplassen 1, 5580 ØLEN
Mottakstelefon: 902 46 359
Opningstid: 08:00 – 15:30
Mottakstelefon kveld/helg VEST barnevernvakt: 901 70 591
Les meir om barneverntenesta

Kontaktperson barn som pårørande

Kontaktinformasjon
Tenestekontoret, telefonnr.: 53 65 60 48
Adresse: Rådhusplassen 1, 5580 Ølen
Opningstid: 08:00 – 15:30
Les meir om barn som pårørande

Tilrettelagte tenester

Kontaktinformasjon
Avdelingsleiar utetenesta: 53 65 56 23
Mobilnr.: 954 07 243
Adresse: Rådhusplassen 1, 5580 Ølen
Les meir om tilrettelagte tenester

Kreftkoordinator

Kreftsjukepleiar telefonnr.: 974 02 646
Adresse: Vindafjordtunet, Kårhusvegen 5, 5578 Nedre Vats
Opningstid: 08:00 – 15:30
Les meir om kreftkoordinator

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytta skjemaet.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.